ย 

NEO Upcoming Event

We are glad to inform you that NEO is participating in the online course of CIVIS, The European Civic University, composed of a series of virtual field trips on Geomorphology and Quaternary Geology.

NEO's team will run the following course: "๐‘ฝ๐’Š๐’“๐’•๐’–๐’‚๐’ ๐’‡๐’Š๐’†๐’๐’…๐’˜๐’๐’“๐’Œ ๐’๐’‡ ๐‘ต๐’‚๐’—๐’‚๐’“๐’Š๐’๐’ ๐‘ฉ๐’‚๐’š: ๐‘พ๐’‚๐’•๐’†๐’“ ๐’Ž๐’‚๐’๐’‚๐’ˆ๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•, ๐’†๐’„๐’๐’”๐’š๐’”๐’•๐’†๐’Ž ๐’“๐’†๐’”๐’•๐’๐’“๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’, ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’๐’„๐’Š๐’-๐’†๐’„๐’๐’๐’๐’Ž๐’Š๐’„ ๐’…๐’†๐’—๐’†๐’๐’๐’‘๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’” ๐’Š๐’ ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•๐’” ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’๐’ˆ๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’… ๐’‘๐’“๐’๐’‹๐’†๐’„๐’•๐’†๐’… ๐’‰๐’š๐’…๐’“๐’-๐’„๐’๐’Š๐’Ž๐’‚๐’•๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’๐’„๐’Š๐’†๐’•๐’‚๐’ ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’”" on Wednesday April 21st .1 view0 comments

Recent Posts

See All
ย